Darovanie embryí

Darované embryá sú určené pre páry, ktoré nemôžu mať vlastné dieťa z dôvodu nízkej kvality vajíčok ženy, predčasného zlyhania vaječníkov alebo z dôvodu prítomnosti vrodených genetických abnormalít, páry s genetickým rizikom prenosu závažného ochorenia na potomka. Muži ktorí trpia závažnými poruchami spermiogramu. Rovnako páry po chemoterapii alebo radioterapii v rámci onkologickej liečby. Prípadne po absolvovaní viacerých neúspešných cyklov s vlastnými embryami. Darované embryá vzniknú spojením darcovských vajíčok s darcovskými spermiami, alebo sa darcami môžu stať páry (spľňajúce kritériá na darcovský program), ktoré podstúpili liečbu asistovanej reprodukcie, ale nevyužili všetky svoje embryá pre liečbu vlastnej neplodnosti.

Kto môže darovať embryá?

Pre darovanie embrya musí žena aj muž spĺňať nasledovné kritériá

Žena:

 • Vek 18-32 rokov
 • BMI ( Body Mass Index) maximálne 29.
 • Dobrý zdravotný stav.
 • Žiadne geneticky podmienené ochorenie.
 • Negatívne testy na sexuálne prenosné choroby: AIDS (HIV), žltačka typu B a C, syfilis, prípadne HTLV
 • Bez vážnej psychickej poruchy.
 • Nesmie pravidelne užívať alkohol alebo drogy (vrátane marihuany).

Muž:

 • Vek 18 – 39 rokov.
 • Dobrý zdravotný stav.
 • Žiadne geneticky podmienené ochorenia.
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie.
 • Negatívne testy na sexuálne prenosné choroby.
 • Darca nesmie pravidelne užívať alkohol a drogy.

Ďakujeme, že aj vy pomáhate neplodným párom pri liečbe neplodnosti a pomáhate tak napĺňať ich sny o vytúženom dieťatku.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie