Darovanie spermií

Prečo sa stať darcom spermií

Darované spermie slúžia hlavne pre páry, ktoré prekonali onkologickú liečbu, alebo sú prenášačmi genetického ochorenia, prípadne ak muži  trpia závažnými poruchami spermiogramu. Ich jedinou možnosťou ako sa stať rodičmi, je vaša pomoc. Pomôžte takýmto párom darovaním vašich spermií.

 • Bezplatne získate informácie o Vašom zdravotnom stave a plodnosti. Spravíme vám všetky potrebné testy a vyšetrenia ako spermiogram, vyšetrenia na pohlavné prenosné choroby, ako aj nákladné genetické vyšetrenia a to všetko zadarmo.
 • Darcovstvo spermií je bezplatné, avšak je spojené s finančnou kompenzáciou nákladov až do výšky 800€, v závislosti od počtu darovaní.

Kto sa môže stať darcom spermií

Darcom sa môže stať muž ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

 • Vek 18 – 39 rokov.
 • Dobrý zdravotný stav.
 • Vysoká kvalita spermií.
 • Žiadne geneticky podmienené ochorenia.
 • Negatívne testy na sexuálne prenosné choroby.
 • Darca nesmie pravidelne užívať alkohol a drogy.

 Ako celý proces prebieha?

Celý proces darovania spermií má niekoľko fáz. Pokiaľ spĺňate základné kritéria uvedené vyššie, aby ste sa mohli stať darcom je potrebné: 

 1. Vyplniť kontaktný formulár na našom webe.
 2. Naše recepčné vás následne budú kontaktovať, aby si overili váš záujem a dohodli si s vami úvodné vyšetrenie spermiogramu.
 3. V deň odberu prídete na našu kliniku, pričom je potrebné dodržať dvoj- až trojdňovú pohlavnú abstinenciu. Po odovzdaní vzorky ju naši andrológovia vyšetria. 
 4. Po vyšetrení vás bude andrológ kontaktovať, aby vám oznámil výsledky a to, či ste vhodným kandidátom na darcovstvo spermií. Pokiaľ áno, dohodneme si s vami osobnú konzultáciu.
 5. Cieľom osobnej konzultácie je získať o vás dodatočné informácie, ktoré nám pomôžu v budúcnosti pri výbere vhodného darcu pre konkrétneho príjemcu. Darcovstvo je na Slovensku zo zákona anonymné, a ide predovšetkým o informácie týkajúce sa životného štýlu a vlastností. Zároveň dochádza k podpisom darcovských zmlúv a odberu krvi pre zistenie krvnej skupiny, vyšetrenie STD a odberu moču pre vyšetrenie na prítomnosť omamných látok. 
 6. Pokiaľ vám všetky výsledky vyjdú dobre, prichádza na rad genetické vyšetrenie. To spočíva vo vyplnení dotazníka a odbere krvi. Tieto sa posielajú do špecializovaného genetického laboratória v Prahe. Na výsledky tohto vyšetrenia sa zvyčajne čaká 4 až 6 týždňov.
 7. Akonáhle sú výsledky pripravené, naša koordinátorka s vami dohodne konzultáciu, ktorá prebieha formou videohovoru, počas ktorej vám lekár-genetik interpretujte zistené výsledky a zároveň sa pýta doplňujúce otázky, aby mohol dospieť k záverečnému rozhodnutiu. 
 8. Po pár dňoch od telefonátu sa dozvieme, či vás genetik odporučí ako darcu alebo nie a dáme vám to vedieť.
 9. V prípade, že vás genetik odporučí sa už môžete objednať na termín odberu, pričom môžete chodiť pravidelne, alebo si dohodnúť individuálne termíny tak, ako vám to vyhovuje. Spolu môžete vykonať až 10 odberov. Za každý odber, ktorý splní kritéria, máte nárok na finančnú kompenzáciu 60 eur. 
 10. Pol roka od posledného odberu je potrebné prísť ešte raz na kliniku, dať sa znova otestovať na pohlavne prenosné ochorenia. V prípade negatívneho výsledku získate za každý úspešný odber dodatočnú kompenzáciu 20 eur. V prípade, že si odbery rozložíte na dlhšie časové obdobie, bude potrebné aby ste podstúpili STD vyšetrenie opakovane, vždy 6 mesiacov od odberu (odberov), s ktorým(i) bude súvisieť. 

Ďakujeme, že aj vy pomáhate neplodným párom pri liečbe neplodnosti a pomáhate tak napĺňať ich sny o vytúženom dieťatku.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie