DNA fragmentácia

Genetická informácia v hlavičke spermií môže byť poškodená, aj keď spermie navonok nevykazujú zhoršenú morfológiu či pohyblivosť. Vplyvom oxidačného stresu dochádza k vzniku zlomkov v molekule DNA, čo znižuje úspešnosť oplodnenia. Ak aj spermia s poškodením oplodní vajíčko, vzniknuté embryo sa spravidla pomalšie delí, prípadne má nižšiu životaschopnosť vo vyšších štádiách.

Pomocou metódy Halosperm vieme v ejakuláte určiť percentuálne zastúpenie spermií s poškodenou DNA. Podiel spermií s poškodenou, fragmentovanou DNA by nemal prekročiť 30%. Zvýšená hodnota je  indikáciou pre použitie magnetickej separácie spermií MACS.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie