Diagnostika a prevencia

Na diagnostiku kladieme na našich klinikách veľký dôraz, a preto je u nás dostupných viacero vyšetrení, ktoré možno podstúpiť ako súčasť liečby neplodnosti, ale aj ako súčasť prevencie. Každé vyšetrenie je spojené s možnosťou bezplatnej konzultácie výsledkov, a to ako osobne, tak aj telefonicky.

Vyšetrenia v rámci diagnostiky neplodnosti sú u žien zamerané na zhodnotenie činnosti vaječníkov, priechodnosť vajcovodov, úroveň hormonálnej hladiny, imunológiu, genetiku či hematológiu. U mužov sa vyšetruje najmä tvorba spermií, ale tiež imunológia či hormonálny profil.

Výsledky vyšetrení, ktoré sú súčasťou liečby neplodnosti, majú pacienti k dispozícii až po ich konzultácií s lekárom, keďže je potrebné ich interpretovať v kontexte ostatných informácií, ktoré vie lekár odborne zhodnotiť. Zvyčajne prebieha konzultácia automaticky pri najbližšej návšteve kliniky. V prípadoch, keď najbližšia návšteva kliniky závisí od výsledkov vyšetrení, si lekár s pacientom dohodne ich telefonickú konzultáciu.

Vyšetrenia pre ženy

Prekoncepčná starostlivosť

Prekoncepčná starostlivosť je súbor diagnostických metód, ktorých cieľom je zistiť aktuálny stav plodnosti. Toto vyšetrenie sa odporúča aj ako súčasť prevencie – teda nielen ženám, ktoré sa snažia otehotnieť, ale aj tým, ktoré v budúcnosti plánujú mať deti

Pri tomto vyšetrení sa z krvi zisťuje hormonálny profil, prostredníctvom ktorého je možné určiť ovariálnu rezervu, a teda, či má žena ešte dostatok času alebo by bolo vhodnejšie založenie rodiny zbytočne neodkladať. Ovariálna rezerva je pritom pri každej žene iná a v ojedinelých prípadoch môže nastať predčasná menopauza už okolo 30. roku. Vďaka tomuto vyšetreniu tak môžete zistiť potrebné informácie, ktoré vám pomôžu urobiť lepšie rozhodnutia pri plánovaní svojej budúcnosti.

Okrem hormonálneho profilu sa z krvi vyšetrujú aj pohlavne prenosné ochorenia a všetky výsledky máte možnosť konzultovať priamo s lekárom-špecialistom, a to či už osobne, alebo telefonicky. 

Vyšetrenie STD (pre pacientov ISCARE)

Ide o základné vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb pomocou odberu krvi. Testuje sa žltačka typu B (HBsAG), žltačka typu C (HCV), HIV a syfilis. Toto vyšetrenie z kapacitných dôvodov vykonávame iba pre pacientov, ktorí sa na našich klinikách liečia pre neplodnosť. 

Kompletný hormonálny profil (pre pacientov ISCARE)

Hormonálna rovnováha je pri reprodukčnom zdraví veľmi dôležitá. Zároveň je aj jeho dobrým ukazovateľom a poskytuje tak cenné informácie najmä pre ženy, ktorým sa nedarí otehotnieť alebo pre tie, ktoré uvažujú o odložení tehotenstva na neskôr.  Z hormónov vieme zistiť tzv. ovariálnu rezervu – teda množstvo vajíčok, ktoré budú vaječníky schopné vyprodukovať k oplodneniu, a teda ako dlho môže žena očakávať, že bude ešte plodná. Zatiaľ čo hodnoty niektorých hormónov nám hovoria o úrovni plodnosti v danom čase, hodnoty iných závisia od fázy menštruačného cyklu. O hormonálnej nerovnováhe hovoríme práve vtedy, keď namerané hodnoty hormónov nezodpovedajú fáze cyklu, v ktorej sa žena nachádza.

Toto vyšetrenie sa uskutočňuje prostredníctvom odberu krvi, v ktorej sa zisťuje úroveň viacerých hormónov, a to: anti Müllerov hormón (AMH), progesterón, folikulotropný hormón, luteotropný hormón, tyreotropný hormón, tyroxín voľný, prolaktín, estradiol a DHEAS.

Folikulometria

Ide o ultrazvukové vyšetrenie, pri ktorom sa sleduje rast folikulov obsahujúcich vajíčka (oocyty). Dva až tri dni pred ovuláciou dosahuje jeden z dozrievajúcich folikulov veľkosť 16 až 18 mm – tento folikul nazývame dominantný. Počas ovulácie dominantný folikul praskne a vyplaví sa z neho vajíčko. 

Toto vyšetrenie spočíva v opakovanom zavedení tenkej sondy do pošvy v priebehu niekoľkých dní, čo umožňuje sledovať rast folikulov a s veľkou presnosťou určiť, kedy dôjde k ovulácii a či k nej dochádza spôsobom, ktorý nepredstavuje prekážku pre prirodzené počatie. Pokiaľ je toto vyšetrenie súčasťou liečebného postupu, tak zaň pacient osobitne neplatí. Presné informácie vám poskytne váš ošetrujúci lekár.

Genetické vyšetrenie trombofilných mutácii

Trombofília je sklon k zvýšenej zrážanlivosti krvi, ktorý môže v období tehotenstva alebo hormonálnej liečby neplodnosti viesť k tvorbe nebezpečných krvných zrazenín. Z toho dôvodu sa vyšetrujú dedičné faktory trombofílie a výsledky sú dôležitým vstupom pri rozhodovaní o liečbe neplodnosti a starostlivosti o tehotné ženy. Poznať túto predispozíciu je sa pritom vyplatí aj mimo reprodukčnej medicíny. 

Vyšetrenie prebieha formou odberu krvi, v ktorej sa zisťujú jednotlivé mutácie,  ktoré sa podieľajú na zrážanlivosti krvi. Je možné vyšetriť až 4 mutácie, pričom najdôležitejšie z nich sú Faktor II (Protrombín) a Faktor V (Leiden). Zistenie trombofilnej mutácie teda znamená zvýšenú vrodenú predispoziciu k zrážanlivosti krvi, a preto je v rámci liečby potrebné zaviesť preventívne opatrenia.

Vyšetrenia pre mužov

Pred vyšetreniami a odbermi, ktoré sa týkajú spermií, je dôležité dodržať pohlavnú abstinenciu. Tá by mala byť aspoň 2 dni, ideálne však nie viac ako 3 dni. Spermie totižto žijú iba niekoľko dní a na konci ich životnosti dochádza k ich prirodzenej degradácii a rozpadu. V prípade dlhšej abstinencie sa tak zvyšuje podiel takýchto spermií, čo môže mierne skresliť výsledky. V žiadnom prípade teda neplatí, že dlhšia abstinencia môže viesť k lepším výsledkom a rozhodne ju neodporúčame. 

Prekoncepčná starostlivosť

Prekoncepčná starostlivosť je súbor diagnostických metód, ktorých cieľom je zistiť stav plodnosti muža. Základom tohto vyšetrenia je spermiogram, ktorý je doplnený o vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb prostredníctvom odberu krvi. Toto vyšetrenie sa odporúča aj ako súčasť prevencie – teda nielen mužom, ktorí sa snažia splodiť dieťa, ale aj tým, ktorí v budúcnosti plánujú mať deti. Vďaka tomuto vyšetreniu sa môžete dozvedieť viac o aktuálnom stave zdravia vašich spermií a v prípade nepriaznivých výsledkov hľadať a odstrániť ich príčinu či začať liečbu včas. V niektorých prípadoch stačí iba zmena životného štýlu a odstránenie rizikových faktorov, v iných je nutná liečba, prípadne chirurgický zákrok. 

Vaše výsledky máte možnosť konzultovať priamo s lekárom špecialistom, či už osobne, alebo telefonicky. 

Spermiogram

Ide o základné laboratórne vyšetrenie muža, ktoré je zamerané na hodnotenie kvality ejakulátu a prítomnosť spermií a ich  vlastnosti. Pri tomto vyšetrení sa posudzujú atribúty ako objem, vzhľad, pH a prítomnosť iných buniek v ejakuláte. Ďalej sa vyhodnocuje koncentrácia, vitalita, pohyblivosť a morfológia spermií.

Celé vyšetrenie prebieha priamo na klinike a na termín sa treba dopredu objednať. Po príchode a registrácii na recepcii si vás zavolá jeden z našich andrologických laborantov a odprevadí vás k odberovej miestnosti, kde s vami preberie celý postup odberu a dohodne sa s vami na forme a čase konzultácie výsledkov. Odber prebieha v na to určenej miestnosti do špeciálnej sterilnej nádoby, ktorú dostanete. V miestnosti sa nachádza schránka so zvončekom, do ktorej vzorku vložíte a po zazvonení budú naši andrológovia vedieť, že môžu z opačnej strany schránky vzorku vybrať a začať s analýzou. Posledným krokom je už len platba v pokladni.

Referenčné hodnoty normálneho spermiogramu podľa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 2021 sú:
Objem ejakulátu: minimálne 1,5 ml
pH: 7,2 – 8,4
Koncentrácia spermií: minimálne 15 miliónov spermií/ml
Celková pohyblivosť spermií: minimálne 40 %
Počet progresívne sa pohybujúcich spermií: minimálne 32 %
Počet morfologicky normálnych spermií: minimálne 4 %

Vyšetrenie STD (pre pacientov ISCARE)

Vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb prebieha prostredníctvom odberu krvi. Testuje sa žltačka typu B (HBsAG), žltačka typu C (HCV), HIV a syfilis. Toto vyšetrenie z kapacitných dôvodov vykonávame iba pre pacientov, ktorí sa na našich klinikách liečia pre neplodnosť. 

Vyšetrenie DNA fragmentácie v spermiách

Toto vyšetrenie využíva metódu Halosperm, pomocou ktorej  vieme určiť percentuálne zastúpenie spermií v ejakuláte, ktoré majú poškodenú DNA. Tento podiel by nemal prekročiť hodnotu 30 %. Genetická informácia v hlavičke spermií môže byť poškodená, aj keď spermie navonok nevykazujú zhoršenú morfológiu či pohyblivosť. Vplyvom oxidačného stresu dochádza k vzniku poškodení – tzv. zlomov v molekule DNA, čo znižuje úspešnosť oplodnenia. Ak aj takto poškodená spermia oplodní vajíčko, vzniknuté embryo sa spravidla pomalšie delí, prípadne má nižšiu životaschopnosť vo vyšších štádiách vývoja. Našťastie existuje niekoľko metód, ako takto poškodené spermie odfiltrovať – metódy MACS a MFSS.

SpermPack – Komplexné vyšetrenie spermií

Najkomplexnejšie vyšetrenie v ponuke našej kliniky zahŕňa popri vyšetrení SPG a DNA fragmentácie aj vyšetrenie protilátok, test vitality a Oxisperm. V prípade imunologického vyšetrenia na protilátky sa zisťuje prítomnosť antispermatických protilátok triedy IgG v ejakuláte. Test vitality zisťuje podiel živých spermií vo vzorke. Oxisperm je spoľahlivým testom na meranie možného nadbytku voľných radikálov. Nerovnováha medzi oxidačnou kapacitou bunky a množstvom voľných radikálov, ktoré sú produktom normálneho bunkového metabolizmu spôsobuje tzv. oxidačný stres. Ten vedie k poškodzovaniu buniek a môže zasiahnuť aj mužské zárodočné bunky a tak vplývať na plodnosť.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie