IVF

In vitro fertilizácia je súhrn metód, pomocou ktorých sa realizuje oplodnenie oocytu (vajíčka) spermiami partnera alebo anonymného darcu mimo tela ženy. Predchádza jej hormonálna stimulácia potrebná na dozretie viacerých vajíčok naraz, ktoré sa následne odoberú tzv. punkciou oocytov. Po oplodnení vajíčok v laboratóriu sa vzniknuté embryo prenesie do maternice. 

Priebeh IVF liečby

Priebeh liečby sa môže od pacienta k pacientovi líšiť, preto lekár-špecialista vždy zostavuje individuálny stimulačný protokol. Vo väčšine prípadov sa začína s hormonálnou stimuláciou na druhý deň menštruačného cyklu a táto trvá 10 dní. Stimulačné lieky sa aplikujú pomocou injekcie alebo injekčného pera a presný postup aj dávkovanie pacientovi vždy vysvetlí sestra – koordinátorka. Počas stimulácie je potrebné absolvovať dve návštevy kliniky, kedy sa kontroluje dozrievanie folikulov s vajíčkami, najmä ich veľkosť a počet, ale tiež výška sliznice maternice. Vďaka tomu vie lekár určiť presný čas odberu vajíčok, ako aj podania poslednej injekcie potrebnej na ich dozretie. 

Na 12. deň menštruačného cyklu sa vykonáva punkcia dozretých oocytov. Vajíčka sa odoberajú v krátkodobej celkovej anestézii cez pošvu špeciálnou punkčnou ihlou pod ultrazvukovou kontrolou. Po odbere vajíčok zostáva žena v pokoji na lôžku približne 2 až 3 hodiny. V tento deň zároveň partner odovzdá ejakulát, ktorý je následne spracovaný a spermie sú použité na oplodnenie získaných vajíčok. 

Oplodnenie vajíčok môže prebiehať štandardne alebo metódou ICSI, pričom spermie sa môžu spracovať niektorou zo separačných metód. Pri štandardnom postupe sa k vajíčkam pridá vzorka spermií, ktoré následne samé prenikajú do vajíčka, rovnako ako pri prirodzenom počatí. Táto metóda je vhodná, ak má partner dobré výsledky spermiogramu. V prípade zhoršených výsledkov sa odporúča využitie metódy ICSI.

Takto vzniknuté embryá sa uložia na kultiváciu do inkubátora, kde sa ich vývoj priebežne sleduje. Zdravotné poisťovne hradia trojdňovú kultiváciu, avšak embryo sa do štádia blastocysty dostáva zvyčajne až na piaty deň. Vývoj niektorých embryí sa počas tejto doby z rôznych, najmä genetických príčin zastaví. Pri prirodzenom počatí by v takomto prípade nedošlo ani len jeho k zahniezdeniu. Embryá, ktoré sa dostanú až do štádia blastocysty, majú preto výrazne vyššiu pravdepodobnosť úspešného zahniezdenia. Aj z toho dôvodu poskytujeme možnosť predĺženej kultivácie. Tá je nevyhnutná aj v prípade, ak má pár záujem o predimplantačné genetické vyšetrenie, keďže vzorku je vhodné odobrať až v štádiu blastocysty. 

Čerstvý vklad embrya (embryotransfer) prebieha najskôr po troch dňoch, pri predĺženej kultivácii po piatich dňoch (teda 17. deň menštruačného cyklu). Zvyšné embryá sa zamrazia (vitrifikujú) a použijú v prípade potreby ďalších vkladov neskôr (kryoembryotransfer). Vitrifikujú sa pritom iba embryá, ktoré dospeli do štádia blastocysty. Samotný embryotransfer sa vykonáva pomocou tenkého katétra cez hrdlo maternice priamo do dutiny maternice. Transferuje sa iba jedno embryo, keďže transfer viacerých embryí nemá významný vplyv na úspešnosť, avšak významne zvyšuje pravdepodobnosť viacpočetného tehotenstva. Tento zákrok trvá približne 10 minút a je bezbolestný a po jeho výkone môže ísť pacientka hneď domov. 

Dva týždne po vklade embrya sa vykonáva tehotenský test. Počas tejto doby sa podáva podporná liečba na zvýšenie pravdepodobnosti úspešného otehotnenia. V niektorých prípadoch sa môže stať, že dôjde ku špineniu, toto však neznamená, že cyklus bol neúspešný. Tehotenský test môže stále vyjsť pozitívny, a preto je dôležité svojvoľne neprerušovať branie liekov a v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovať sestru – koordinátorku.

Natívny cyklus IVF (IVF NATÍV)

Na rozdiel od štandardného IVF cyklu, nie je pacientke pri natívnom IVF cykle podávaná žiadna hormonálna stimulácia a lekár sleduje dozrievanie folikulov počas prirodzeného cyklu pacientky. V takomto prípade zvyčajne dozrieva iba jedno vajíčko a aj preto sa odber nevykonáva v celkovej anestézii. 

Keďže pri natívnom cykle je k dispozícii iba jedno (maximálne dve) vajíčka, pravdepodobnosť úspešnej liečby je nižšia ako pri klasickom IVF cykle, pri ktorom sa získava vyšší počet vajíčok. Nie každé vajíčko sa totižto v laboratóriu úspešne oplodní a časti vajíčok sa ani potom nemusí podariť dostať až do štádia blastocysty, najmä pri výsledkoch spermiogramu, ktoré nie sú ideálne. Preto je pri natívnom cykle vhodné uvažovať o využití špeciálnych laboratórnych metód pre zvýšenie pravdepodobnosti úspešného cyklu, ako je metóda ICSI, ktorá je pre nižší počet vajíčok pri natívnom cykle za nižšiu cenu (ICSI NATÍV), alebo niektorá zo separačných metód spermií. 

Natívny cyklus sa využíva najmä pri ženách, ktoré majú pravidelnú ovuláciu a zle reagujú na hormonálnu stimuláciu, ako napríklad staršie pacientky, pri ktorých bežná stimuláciu už nemá žiaden efekt. Taktiež je vhodnou voľbou pre ženy, ktoré sa chcú vyhnúť dodatočnej hormonálnej stimulácii spojenej s klasickým IVF cyklom. 

IVF SOFT cyklus

Postup pri IVF SOFT cykle je takmer rovnaký ako pri štandardnom IVF cykle, s tým rozdielom, že sa používajú nižšie dávky stimulačných liekov a doba trvania hormonálnej stimulácie je kratšia. Vďaka tomu je stimulácia pre ženu šetrnejšia a lepšie ju znáša. Množstvo vajíčok, ktoré dozreje, ale priamo súvisí s intenzitou stimulácie, a preto býva počet získaných oocytov nižší, zvyčajne 2 až 5. Pravdepodobnosť úspešného cyklu je tak z rovnakých dôvodov ako pri natívnom cykle oproti štandardnému IVF cyklu o niečo nižšia. Aj v tomto prípade je preto vhodné využiť niektoré zo špeciálnych laboratórnych metód ako je napríklad ICSI pre jej zvýšenie, pričom táto je pre nižší počet oocytov pri SOFT cykle za nižšiu cenu (ICSI SOFT).

SOFT cyklus je vhodný najmä pre pacientky, ktoré majú zvýšené riziko vzniku hyperstimulačného syndrómu alebo zle reagujú na hormonálnu stimuláciu. Tento druh cyklu sa využíva aj pri pacientkach vo vyššom veku alebo pri syndróme polycystických vaječníkov.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie