Podpora prirodzeného počatia a IUI

Plánovaný pohlavný styk

Počatie bábätka je predovšetkým o správnom načasovaní. Preto základnou liečebnou metódou v prípade párov, ktorým sa nedarí otehotnieť a neboli u nich zistené žiadne príčiny, ktoré by mohli viesť k poruchám plodnosti, je práve plánovaný pohlavný styk. Táto metóda je určená aj pre páry, ktoré potrebujú pomôcť s presnejším určením obdobia ovulácie.

Základom tejto liečby je ultrazvukové vyšetrenie (folikulometria), ktoré pomáha určiť presný čas ovulácie, a teda časové okno, kedy je najvyššia pravdepodobnosť počať bábätko pohlavným stykom. Okrem toho môže lekár rozhodnúť aplikovať na podporu počatia progesterón. Ide však o výrazne nižšie množstvá, než aké sa používajú pri hormonálnej liečbe v rámci IVF cyklov.

Indukcia ovulácie

Indukcia ovulácie sa využíva v prípadoch, kedy diagnostické vyšetrenia indikujú menštruačné cykly bez ovulácie – tzv. anovulačné cykly. Dôvody vzniku anovulačných cyklov sú najčastejšie spojené s hormonálnou nerovnováhou, vyvolanou napríklad polycystickými vaječníkmi. V takomto prípade je možné vyvolať ovuláciu prostredníctvom liekov (medikamentózne), ktoré spustia dozrievanie jedného až dvoch folikulov. Následne sa na základe priebežných vyšetrení určí najvhodnejší čas pre pohlavný styk (plánovaný pohlavný styk), prípadne sa naplánuje inseminácia (IUI).

Intrauterinná inseminácia – IUI

Intrauterinná inseminácia je jednou zo základných a najmenej invazívnych metód asistovanej reprodukcie. Princípom tohto liečebného postupu je transfer spermií pomocou katétru priamo do dutiny maternice. Tým sa skráti ich cesta k vajíčku a zvýši sa pravdepodobnosť počatia. Samotný ejakulát sa pred transferom spracuje a koncentruje, pričom sa vyberú najpohyblivejšie spermie. Tento transfer sa vykonáva v období ovulácie.

Úspešnosť IUI sa pohybuje medzi 10-15 % v rámci jedného cyklu, avšak dôležitým faktorom úspešnosti je aj vek ženy. Výhodou tejto metódy je, že nie je potrebné odoberať vajíčko pod narkózou a následne ho mimotelovo oplodniť. Zákrok sa teda vykonáva ambulantne bez narkózy, je bezbolestný a je možné ho vykonať aj so zmrazenými alebo darcovskými spermiami.

Táto metóda liečby neplodnosti je vhodná najmä pri ľahších poruchách tvorby spermií, idiopatickej neplodnosti (bez známej príčiny) či pri mladších pároch. Pokiaľ predchádzajúce vyšetrenia u partnera určia vysoký podiel spermií s DNA fragmentáciou, je možné spermie pred insemináciou spracovať separačnými metódami (MACS alebo MFSS) a odfiltrovaním tých s poškodenou DNA zvýšiť pravdepodobnosť úspešného oplodnenia aj pri takejto diagnóze.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie