Priebeh liečby a úvodná konzultácia

Priebeh liečby

Postup pri liečbe neplodnosti je rovnaký, ako v prípade iných zdravotných problémov s jediným rozdielom – liečbu nepodstupuje jednotlivec, ale pár. Prvým krokom je úvodná konzultácia s lekárom-špecialistom, ktorý na základe rozhovoru s oboma partnermi zostaví ich spoločnú anamnézu a vykoná základné diagnostické vyšetrenia pre zistenie aktuálneho stavu reprodukčného zdravia partnerky. Partner by mal na úvodnú konzultáciu prísť už s výsledkami spermiogramu, na ktorý sa môže objednať aj u nás. Následne, na základe anamnézy, ako aj výsledkov prvotných vyšetrení rozhodne lekár o ďalšom postupe liečby či potrebe dodatočných diagnostických vyšetrení. Každý pacient je jedinečný, a preto k liečbe každého páru pristupujeme individuálne. Aj keď môže byť diagnóza rovnaká, priebeh liečby býva rozdielny, pretože lekár o jej podobe rozhoduje v kontexte ďalších informácií, ako sú anamnéza pacienta alebo konkrétne výsledky jednotlivých vyšetrení.

Aby sme mohli neplodnosť úspešne liečiť, je nevyhnutné poznať jej príčinu. Reprodukčné zdravie je komplexný systém, do ktorého vstupuje obrovské množstvo premenných. Dobrá diagnostika je preto úplnou nevyhnutnosťou a v ISCARE na ňu kladieme veľký dôraz. K našim pacientom sa snažíme pristupovať ako k partnerom a liečbu im nastaviť čo najviac na mieru a to nielen na základe anamnézy a výsledkov vyšetrení, ale aj na základe sledovania ich reakcie na doterajšiu liečbu.

Samotný postup výberu liečby nasleduje logickú postupnosť, kedy lekár vždy, keď je to možné, najskôr uprednostňuje podporu prirodzeného počatia. Pokiaľ sú šance prirodzene počať nízke, snažíme sa ísť cestou od jednoduchších foriem asistovanej reprodukcie, ako je IUI, cez štandardné, ako je IVF, až po tie najkomplexnejšie, ako liečba s darovanými pohlavnými bunkami či embryami. Podrobnejšie informácie o postupoch nájdete pri jednotlivých druhoch liečby.

Objednanie sa

Pre návštevu kliniky asistovanej reprodukcie nepotrebujete výmenný lístok, odporúčanie lekára ani výsledky vyšetrení. Pokiaľ máte záujem navštíviť niektorú z našich kliník, neváhajte nás kontaktovať telefonicky počas ordinačných hodín alebo kedykoľvek prostredníctvom kontaktného formuláru. Naše recepčné s vami dohodnú termín návštevy a zodpovedajú vám na prípadné otázky.

Úvodná konzultácia

Priebeh celej úvodnej konzultácie trvá asi hodinu, z ktorej je približne polovica venovaná rozhovoru s lekárom a zostavovaniu anamnézy, zatiaľ čo druhá vstupným vyšetreniam a zostavovaniu liečebného protokolu. Vstupná konzultácia je pre všetkých pacientov nezáväzná a pre pacientov poistených v slovenských zdravotných poisťovniach aj úplne bezplatná. Preto, ak sa vám nedarí počať bábätko, neváhajte a navštívte niektorú z našich kliník.

Pokiaľ už máte výsledky predchádzajúcich vyšetrení od svojho špecialistu alebo z inej kliniky, určite si ich prineste so sebou. Aj v prípade opätovného absolvovania vyšetrení poskytnú staršie výsledky lekárovi cenný pohľad na vývoj vášho zdravia v čase. 

Online konzultácia

Samotnú konzultáciu je možné absolvovať aj online prostredníctvom aplikácie Skype. V tomto prípade trvá konzultácia približne pol hodinu. Samotné vstupné vyšetrenia môžete absolvovať u svojich špecialistov a na konzultáciu dodať ich výsledky alebo ich absolvovať dodatočne, počas najbližšej fyzickej návštevy našej kliniky.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie