Cenník

Diagnostika

cena bez ZP
cena so ZP

Prekoncepčná starostlivosť

Vyšetrenie určené pre obe pohlavia. Pri ženách sa zisťuje kompletný hormonálny profil a pri mužoch sa vyšetruje spermiogram. Vyšetrenie tiež obsahuje test pohlavných chorôb a konzultáciu všetkých výsledkov s lekárom - špecialistom.
cena bez ZP
€ 89
€ 39
cena so ZP
€ 39

Spermiogram (SPG)

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

Vyšetrenie DNA fragmentácie v spermiách

vrátane SPG
cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Kompletný hormonálny profil - ženy (pre pacientov ISCARE)

cena bez ZP
€ 68
€ 0
cena so ZP
€ 0

Kompletný hormonálny profil - muži (pre pacientov ISCARE)

cena bez ZP
€ 24
€ 0
cena so ZP
€ 0

Folikulometria

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

Endokrinologické vyšetrenie

cena bez ZP
€ 80
€ 80
cena so ZP
€ 80

Základné imunologické vyšetrenie

cena bez ZP
€ 100
€ 0
cena so ZP
€ 0

Kompletné imunologické vyšetrenie

cena bez ZP
€ 322
€ 72
cena so ZP
€ 72

HyFoSy - ambulantné

vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Hysteroskopia + HyFoSy

cena bez ZP
€ 600
€ 150
cena so ZP
€ 150

Biopsia endometria na imunohistochemickú analýzu

NK bunky a CD138
cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

Vyšetrenie receptivity endometria (ERA test)

cena bez ZP
€ 850
€ 850
cena so ZP
€ 850

Konzultácie a liečebné postupy

cena bez ZP
cena so ZP

Úvodná konzultácia páru v slovenskom jazyku (30 min)

cena bez ZP
€ 90
€ 0
cena so ZP
€ 0

Telefonická konzultácia výsledkov na vyžiadanie pacienta

cena bez ZP
€ 90
€ 90
cena so ZP
€ 90

Intrauterinná inseminácia (IUI)

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

IVF - odber oocytov s transferom embryí

zahŕňa: plán liečby, prípravu protokolu, odber oocytov a embryotransfer
cena bez ZP
€ 1100
€ 0
cena so ZP
€ 0

IVF - odber oocytov bez transferu embryí

cena bez ZP
€ 800
€ 0
cena so ZP
€ 0

IVF SOFT/NATIV - odber oocytov s transferom embryí

zahŕňa: plán liečby, prípravu protokolu, odber oocytov a embryotransfer
cena bez ZP
€ 880
€ 0
cena so ZP
€ 0

IVF SOFT/NATIV - odber oocytov bez transferu embryí

cena bez ZP
€ 650
€ 0
cena so ZP
€ 0

Neúspešný cyklus IVF/SOFT/NATIV - OPU bez získania oocytu

cena bez ZP
€ 350
€ 0
cena so ZP
€ 0

Zrušený cyklus IVF/SOFT/NATIV - pred odberom oocytov

cena bez ZP
€ 150
€ 0
cena so ZP
€ 0

IVF s použitím zmrazených oocytov - balík

zahŕňa: rozmrazenie oocytov, ICSI, predĺženú kultiváciu embryí, embryotransfer
cena bez ZP
€ 1070
€ 1070
cena so ZP
€ 1070

Kryoembryotransfer (KET)

transfer rozmrazeného embrya
cena bez ZP
€ 300
€ 300
cena so ZP
€ 300

Vklad embrya transportovaného z inej kliniky

KET + uchovanie embryí na 1 rok
cena bez ZP
€ 600
€ 600
cena so ZP
€ 600

Liečba s použitím darcovských pohlavných buniek

cena bez ZP
cena so ZP

Príjem darovaných spermií vrátane vyšetrenia chlamýdií

cena bez ZP
€ 220
€ 220
cena so ZP
€ 220

IVF cyklus s príjmom darovaných oocytov s garanciou 2 blastocýst

zahŕňa: plán liečby, SPG, darcovské oocyty, ICSI, predĺženú kultiváciu embryí, embryotransfer; garancia 2 blastocýst pri splnení minimálnej kvality spermií
cena bez ZP
€ 4490
€ 3490
cena so ZP
€ 3490

IVF cyklus s transferom darovaného embrya

cena bez ZP
€ 1450
€ 1450
cena so ZP
€ 1450

Rezervácia darovaného embrya na 1 rok

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

Laboratórne výkony v rámci liečby neplodnosti

cena bez ZP
cena so ZP

Separácia spermií

MACS alebo MFSS
cena bez ZP
€ 280
€ 280
cena so ZP
€ 280

Aktivácia nemotilných spermií pred ICSI

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

Asistovaná aktivácia oocytov po ICSI

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

ICSI IVF (všetky oocyty)

cena bez ZP
€ 450
€ 450
cena so ZP
€ 450

ICSI SOFT/NATIV (všetky oocyty)

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

Predĺžená kultivácia embryí

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

Time-lapse

kontinuálny monitoring embryí v priebehu kultivácie
cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

EmbryoGlue

médium podporujúce implantáciu embrya
cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

Genetika

cena bez ZP
cena so ZP

Biopsia embrya

cena bez ZP
€ 350
€ 350
cena so ZP
€ 350

PGT-A/PGT-SR - jedno embryo

predimplantačné genenetické testovanie aneuploidií/translokácií
cena bez ZP
€ 390
€ 390
cena so ZP
€ 390

PGT-M - príprava

predimplantačné genetické testovanie pre monogénne choroby
cena bez ZP
€ 1300
€ 1300
cena so ZP
€ 1300

PGT-M – 1 embryo

cena bez ZP
€ 390
€ 390
cena so ZP
€ 390

PCR amplifikácia DNA - 1 embryo

cena bez ZP
€ 45
€ 45
cena so ZP
€ 45

Genetické vyšetrenie trofoblastu pri aborte

metódou FISH
cena bez ZP
€ 220
€ 220
cena so ZP
€ 220

Stanovenie polymorfizmov v géne pre FSH receptor

cena bez ZP
€ 180
€ 180
cena so ZP
€ 180

Prenascan

cena bez ZP
€ 480
€ 480
cena so ZP
€ 480

Cytogenetické vyšetrenie - karyotyp

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Chirurgické a ambulantné výkony

cena bez ZP
cena so ZP

MESA/TESE

mikrochirurgický odber spermií
cena bez ZP
€ 1190
€ 1190
cena so ZP
€ 1190

mikroTese

mikrochirurgický odber spermií
cena bez ZP
€ 700
€ 700
cena so ZP
€ 700

Intrauterinné podanie PRP

cena bez ZP
€ 300
€ 300
cena so ZP
€ 300

Podanie lieku Ratiograstim

cena bez ZP
€ 22
€ 22
cena so ZP
€ 22

Podanie infúzie

bez poskytnutia lieku - intralipid
cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

Ostatné služby

cena bez ZP
cena so ZP

Výpis zo zdravotnej karty

cena bez ZP
€ 20
€ 20
cena so ZP
€ 20

Konzultácia so psychológom (60 min)

cena bez ZP
€ 40
€ 40
cena so ZP
€ 40

Transport genetického materiálu od 30 do 250 km v rámci Slovenska

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

Transport genetického materiálu nad 250 km v rámci Slovenska

cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

Administratívne zabezpečenie transportu genetického materiálu do/zo zahraničia

cena bez ZP
€ 210
€ 210
cena so ZP
€ 210

Mrazenie pohlavných buniek a embryí

cena bez ZP
cena so ZP

Social freezing

stimulácia, odber oocytov, ich mrazenie a uchovanie na 1 rok
cena bez ZP
€ 1450
€ 1450
cena so ZP
€ 1450

Zamrazenie a uchovanie spermií

mrazenie + 2 slamky + 1 rok uchovávania
cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Zamrazenie a uchovanie embryí a oocytov

mrazenie + 2 slamky + 1 rok uchovávania
cena bez ZP
€ 280
€ 280
cena so ZP
€ 280

Opakované zamrazenie embryí po KET

cena bez ZP
€ 110
€ 110
cena so ZP
€ 110

Predĺženie uchovávania o 1 rok

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

Rozmrazenie oocytov

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

Zľavy pre poistencov UNION

cena bez ZP
cena so ZP

Spermpack - prvé vyšetrenie

cena bez ZP
€ 220
€ 100
cena so ZP
€ 100

ICSI IVF

pri splnení indikačných kritérií
cena bez ZP
€ 450
€ 250
cena so ZP
€ 250

ICSI SOFT/NATIV

cena bez ZP
€ 200
€ 50
cena so ZP
€ 50

UNION PACK: IVF + PGT

zahŕňa: IVF - odber oocytov s transferom embryí a zľavu na PGT a biopsiu embrya až do výšky 900 eur

Zľavy pre onkologických pacientov

Spermiogram

€ 0

Zamrazenie a uchovanie spermií

mrazenie + 2 slamky + 1 rok uchovávania
€ 75

Zamrazenie a uchovanie embryí a oocytov

mrazenie + 2 slamky + 1 rok uchovávania
€ 140

Predĺženie uchovávania o 1 rok

€ 60

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie